Strona-startowaAdam-BernauPorady-prawne-on-lineCennik-adwokat-lublinPrawnik-kontakt

Newsletter
Zapisz się teraz na darmowy Newsletter, aby otrzymywać najnowsze informacje

E-mail:aktualnosci

Sprawy
:


Sprawy-karne Sprawy-cywilne Sprawy-rodzinne Sprawy-majatkowe-nieruchomosci Sprawy-o-odszkodowanie Sprawy-pracownicze Sprawy-administracyjne Sprawy-gospodarcze Sprawy-egzekucyjne Sprawy-konsumenckieStart -> Sprawy karne -> Wniosek o przedterminowe zatarcie skazania

Wniosek o przedterminowe zatarcie skazania

Skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, a jeżeli wobec skazanego orzeczono karę grzywny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jej wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jej wykonania. Zatarcie skazania następuje automatycznie po spełnieniu określonych przesłanek - po 6 miesiącach od zakończenia okresu próby i Sąd nie może ingerować w ten termin.  

Wcześniejsze (przedterminowe) zatarcie skazania w wyniku uznaniowej decyzji Sądu jest natomiast dopuszczalne w przypadku kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu, a nie warunkowo zawieszonej. Karą podlegająca wykonaniu będzie również kara, której zarządzono wykonanie (odwieszono).

I tak w razie skazania na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jednakże sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. Jeżeli grzywnę rozłożono na raty, to termin liczymy od ostatniej raty.

W przedmiocie zatarcia skazania orzeka sąd, chyba że zatarcie nastąpiło z mocy prawa. W przedmiocie zatarcia skazania orzeka sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Dwa odstępstwa od tej zasady. Pierwsze z nich dotyczy sytuacji, gdy w pierwszej instancji wyroki wydało kilka równorzędnych sądów; właściwy jest wówczas sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący. Drugie odstępstwo dotyczy natomiast sytuacji, w której dochodzi do łącznego zatarcia skazań wyrokami sądów różnego rzędu; właściwy jest wówczas sąd wyższego rzędu.

Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

Opłata sądowa
od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł.

Aby otrzymać pomoc dopasowaną specjalnie do Twoich potrzeb skorzystaj z zakładki Kontakt! Umów sie na spotkanie z adwokatem i rozwiąż swój problem!

Adwokat - Kancelaria Adwokacka z Lublina udziela porad prawnychFacebookPolityka-kancelarii